Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh PNG sang JPG trong Java

Trong các trường hợp khác nhau, bạn có thể cần giảm kích thước của hình ảnh PNG. Trong những trường hợp như vậy, chuyển đổi PNG sang JPG thường được thực hiện. Để tự động chuyển đổi này từ bên trong các ứng dụng Java, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi hình ảnh PNG sang JPG theo chương trình trong Java.
tháng 11 15, 2021 · 3 phút · Usman Aziz