Tiếng Việt

Chuyển RTF sang PDF bằng Java

Định dạng RTF được giới thiệu bởi Microsoft để tạo các tài liệu văn bản đa dạng thức. Khả năng tương tác của RTF giúp bạn có thể trao đổi nội dung giữa các sản phẩm khác nhau của Microsoft cũng như các hệ điều hành không đồng nhất. Tuy nhiên, bạn có thể cần chuyển RTF sang PDF để in, chia sẻ hoặc các mục đích khác. Do đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp RTF sang PDF trong Java.
tháng 6 29, 2021 · 2 phút · Usman Aziz