Tiếng Việt

Chuyển đổi PDF đã quét thành PDF có thể tìm kiếm bằng OCR trong Java

Đôi khi các tệp PDF được tạo bằng cách sử dụng ảnh từ máy quét hoặc thiết bị máy ảnh. Trong một số tình huống nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp PDF đã quét thành tệp PDF có thể tìm kiếm bằng OCR để bạn có thể làm việc với nội dung văn bản trong tệp PDF. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi một tệp PDF đã quét sang một tệp PDF có thể tìm kiếm được bằng tính năng OCR theo cách lập trình bằng Java.
tháng 12 13, 2021 · 3 phút · Farhan Raza