Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp STL sang USDZ trong Java

Tệp STL mô tả hình dạng bề mặt của các đối tượng 3D và chúng thường được sử dụng để in 3D, tạo mẫu nhanh, v.v. Trong khi các tệp USDZ đang trở nên phổ biến để được sử dụng trong các kịch bản thực tế tăng cường. Chúng là các kho lưu trữ ZIP không nén có chứa thông tin Mô tả Cảnh phổ quát. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp STL sang định dạng USDZ.
tháng 4 27, 2022 · 3 phút · Farhan Raza