Tiếng Việt

Chuyển đổi USD hoặc USDZ sang 3DS trong Java

Tệp USD mã hóa dữ liệu để trao đổi thông tin giữa các ứng dụng tạo nội dung khác nhau trong khi tệp USDZ là tệp lưu trữ không có mã hóa hoặc nén dữ liệu. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp USD hoặc USDZ sang định dạng 3DS. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp USD hoặc USDZ sang định dạng tệp 3DS theo lập trình trong Java.
tháng 7 30, 2022 · 3 phút · Farhan Raza