Tiếng Việt

Chuyển đổi USDZ sang GLB trong Java

Tệp USDZ là tệp ZIP không có bất kỳ nén hoặc mã hóa nào. Trong một số trường hợp sử dụng nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp USDZ sang tệp USDZ sang định dạng tệp GLB hoặc GLTF. Theo đó, bài viết này giải thích cách chuyển đổi USDZ sang định dạng GLB hoặc GLTF theo lập trình trong Java.
tháng 6 19, 2022 · 3 phút · Farhan Raza