Tiếng Việt

Chuyển USDZ sang PDF trong Java

Tệp USDZ bao gồm dữ liệu liên quan đến đổ bóng, biến dạng khung xương và các khía cạnh khác của cảnh 3D. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp USDZ sang định dạng PDF vì tệp PDF được hỗ trợ rộng rãi trên một số nền tảng. Đối với những yêu cầu như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi USDZ sang tệp PDF trong Java.
tháng 4 11, 2022 · 3 phút · Farhan Raza