Tiếng Việt

Chuyển đổi Excel XLSX sang CSV trong Java

Các tệp XLSX thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ở dạng hàng và cột. Tuy nhiên, trong khi xử lý dữ liệu, bạn thường cần chuyển đổi tệp XLSX sang định dạng CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy). Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi Excel XLSX sang CSV trong Java.
tháng 7 26, 2022 · 3 phút · Usman Aziz