Tiếng Việt

Chuyển đổi XLSX sang JSON trong Java

Các tệp XLSX được sử dụng rộng rãi để lưu trữ dữ liệu có kích thước nhỏ hoặc lớn. Ngoài ra, bạn có thể xử lý và thao tác dữ liệu bằng cách thực hiện các thao tác khác nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi dữ liệu Excel sang định dạng JSON, chẳng hạn như trong các ứng dụng web. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp Excel XLSX sang JSON trong Java.
tháng 7 28, 2022 · 3 phút · Usman Aziz