Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh JPG sang Lithophane trong C#

Hình ảnh JPG được sử dụng rộng rãi để lưu ảnh, bản vẽ và các thông tin trực quan khác. Tuy nhiên, lithophane đại diện cho hình ảnh ba chiều thay đổi các đặc tính tùy thuộc vào nguồn sáng đằng sau nó. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi ảnh JPG sang lithophane trong C#.
tháng 6 26, 2022 · 4 phút · Farhan Raza