Tiếng Việt

Chuyển đổi JPG sang Word trong C# .NET

JPG là một trong những định dạng hình ảnh được sử dụng phổ biến. Định dạng JPG hỗ trợ nén mất dữ liệu làm giảm kích thước tệp của hình ảnh. Có thể xảy ra trường hợp bạn cần nhập ảnh JPG vào tài liệu Word từ trong các ứng dụng .NET của mình. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một loạt ảnh JPG mà bạn cần chuyển đổi thành tài liệu Word. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi ảnh JPG sang Word trong C# .NET.
tháng 7 29, 2022 · 3 phút · Usman Aziz