Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang XML bằng OCR trong Java

Các tệp XML thường được sử dụng để cấu trúc dữ liệu để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu. Đôi khi một hình ảnh có thể chứa một số dữ liệu hoặc thông tin mà bạn có thể cần phải xử lý thêm. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang định dạng XML. Bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp hình ảnh JPG hoặc PNG sang định dạng XML bằng OCR theo chương trình trong Java.
tháng 5 1, 2022 · 3 phút · Farhan Raza