Tiếng Việt

Chuyển đổi KML sang GeoJSON và GeoJSON sang KML bằng C#

Có thể có những trường hợp bạn cần chuyển đổi tệp KML sang định dạng GeoJSON hoặc ngược lại. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp KML sang định dạng GeoJSON và tệp GeoJSON sang định dạng KML bằng C#.
tháng 11 18, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad