Tiếng Việt

Kết xuất công thức toán LaTeX thành SVG trong Java

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị các công thức toán học LaTeX thành SVG trong Java bằng thư viện Aspose.TeX. Đây là cách đơn giản và hiệu quả để tích hợp các công thức LaTeX vào trang web.
tháng 9 14, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Công thức LaTeX thành SVG trong C#

Bạn có thể hiển thị bất kỳ loại công thức và phương trình toán học LaTeX nào theo lập trình và lưu dưới dạng định dạng ảnh SVG. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách hiển thị công thức toán học LaTeX sang SVG trong C#.
tháng 10 28, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan