Tiếng Việt

Chuyển đổi LaTeX sang PNG hoặc JPG Image trong C#

Định dạng TeX được sử dụng để làm việc với các tài liệu khoa học và kỹ thuật. Nó thường được sử dụng để giao tiếp hoặc xuất bản các tài liệu như vậy. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần hiển thị tệp TeX thành hình ảnh như PNG hoặc JPG. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi hình ảnh TeX sang PNG hoặc JPG theo lập trình trong C#. Vui lòng tham khảo các phần sau để biết thêm chi tiết.
tháng 12 28, 2021 · 4 phút · Farhan Raza