Tiếng Việt

Hiển thị các công thức và phương trình toán học LaTeX trong Java

Là một lập trình viên Java, bạn có thể viết các phương trình và công thức toán học cơ bản trong tệp TEX theo cách lập trình mà không cần sử dụng LaTeX. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách hiển thị phương trình và công thức toán học bằng Java.
tháng 5 18, 2022 · 9 phút · Muzammil Khan

Hiển thị phương trình LaTeX và công thức toán học trong C#

Bạn có thể viết các phương trình và công thức toán học cơ bản trong tệp TEX theo lập trình mà không cần sử dụng LaTeX. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách hiển thị phương trình và công thức toán học bằng C#.
tháng 3 8, 2022 · 6 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi LaTeX sang PNG hoặc JPG Image trong C#

Định dạng TeX được sử dụng để làm việc với các tài liệu khoa học và kỹ thuật. Nó thường được sử dụng để giao tiếp hoặc xuất bản các tài liệu như vậy. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần hiển thị tệp TeX thành hình ảnh như PNG hoặc JPG. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi hình ảnh TeX sang PNG hoặc JPG theo lập trình trong C#. Vui lòng tham khảo các phần sau để biết thêm chi tiết.
tháng 12 28, 2021 · 4 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi LaTeX sang PNG hoặc JPG Image trong Java

LaTeX được sử dụng để chuẩn bị tài liệu với cách sắp chữ chất lượng cao. Định dạng TeX được sử dụng để giao tiếp hoặc xuất bản các tài liệu khoa học và kỹ thuật. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp TeX sang hình ảnh như PNG hoặc JPG. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp TeX sang hình ảnh PNG hoặc JPG theo lập trình trong Java. Vui lòng xem qua các phần sau để biết thêm thông tin.
tháng 11 28, 2021 · 3 phút · Farhan Raza