Tiếng Việt

Công cụ cây đũa thần cho Java

Aspose.Imaging for Java cung cấp công cụ Magic Wand, cho phép lựa chọn chính xác và hiệu quả các vùng trong hình ảnh dựa trên độ tương tự màu sắc. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng công cụ Magic Wand trên một hình ảnh trong Java.
tháng 11 13, 2023 · 5 phút · Usman Aziz