Tiếng Việt

Tạo biểu đồ ORG có lập trình trong Java

Biểu đồ ORG được sử dụng để giải thích hệ thống phân cấp báo cáo hoặc mối quan hệ trong một viện hoặc công ty. Bạn có thể tạo biểu đồ ORG mà không cần cài đặt ứng dụng hoặc công cụ dựa trên giao diện người dùng. Bài viết này trình bày cách tạo các loại biểu đồ ORG khác nhau theo lập trình trong Java.
tháng 7 2, 2022 · 5 phút · Farhan Raza