Tiếng Việt

Tạo một hình ảnh PSD trong Java

Các tệp PSD được sử dụng để tạo hình ảnh bằng cách sử dụng các lớp khác nhau chứa hình dạng, văn bản, hiệu ứng, v.v. Bạn có thể cần thêm một số lớp để chèn đồ họa hoặc văn bản bằng các ứng dụng xử lý hình ảnh của mình. Theo đó, bài viết này trình bày cách tạo một hình ảnh PSD theo lập trình trong Java.
tháng 1 2, 2022 · 3 phút · Farhan Raza