Tiếng Việt

Tạo mã vạch Thụy Sĩ bằng Java

Mã vạch của Thụy Sĩ cho phép xử lý bưu kiện tự động vì chúng có thể chứa thông tin về bưu kiện, dịch vụ cung cấp và chi tiết giao hàng. Bạn có thể muốn tạo mã vạch Thụy Sĩ cho thư trong nước hoặc quốc tế trong các dự án hoặc ứng dụng của mình. Theo đó, bài viết này giải thích cách tạo mã vạch bưu điện Thụy Sĩ cho vận chuyển trong nước hoặc quốc tế theo chương trình bằng Java.
tháng 10 23, 2022 · 3 phút · Farhan Raza