Tiếng Việt

Chuyển Markdown sang HTML hoặc HTML sang MD File trong Java

Markdown được sử dụng để tạo văn bản được định dạng với các ký hiệu văn bản thuần túy. Bạn có thể dễ dàng định dạng văn bản dưới dạng in đậm, in nghiêng, gạch chân và các kiểu định dạng khác. Bạn có thể chuyển đổi Markdown MD sang HTML cũng như HTML sang Markdown theo chương trình trong Java. Các phần sau đây giải thích các tình huống chuyển đổi này.
tháng 11 23, 2021 · 3 phút · Farhan Raza