Tiếng Việt

Chuyển Markdown sang HTML trong Java

Các tệp Markdown thường được sử dụng để viết blog, thảo luận và các nền tảng khác. Tương tự như vậy, các tệp HTML được sử dụng phổ biến để hiển thị dữ liệu hoặc thông tin. Định dạng Markdown rất dễ hiểu và dễ hiểu đối với con người, vì vậy chúng tôi có thể coi nó là một định dạng viết trong khi HTML là một định dạng xuất bản, vì vậy bạn có thể cần chuyển đổi tệp Markdown sang định dạng HTML. Theo đó, bài viết này thảo luận về cách chuyển đổi Markdown sang định dạng HTML theo chương trình trong Java.
tháng 8 6, 2022 · 3 phút · Farhan Raza