Tiếng Việt

Chuyển Markdown sang PDF bằng Python

Là một nhà phát triển Python, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tài liệu Markdown thành tài liệu PDF theo chương trình trong các ứng dụng Python của mình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi Markdown sang PDF bằng Python.
tháng 6 21, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi (MD) Markdown sang PDF hoặc Hình ảnh trong Java

Bạn có thể chuyển đổi các tệp MD sang các định dạng khác nhau theo yêu cầu của bạn. Aspose.HTML for Java API hỗ trợ làm việc với các tệp đánh dấu. Bạn không cần phải quan tâm đến các chi tiết nhỏ của các định dạng tệp. Thay vào đó, các lệnh gọi API đơn giản có thể được sử dụng để tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác các định dạng tệp được hỗ trợ.
tháng 1 23, 2021 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi hình ảnh Markdown (MD) sang PDF hoặc PNG, JPG bằng C#

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chuyển đổi tệp Markdown sang PDF, PNG, JPG và các định dạng hình ảnh khác bằng lập trình sử dụng ngôn ngữ C#. Các tệp MD khá phổ biến trên web và bạn có thể nhận thấy rằng các tệp readme của các phần mềm khác nhau cũng như các tài liệu thường được tạo ở định dạng Markdown.
tháng 12 12, 2020 · 4 phút · Farhan Raza