Tiếng Việt

Hợp nhất các tệp EPUB trong Java

EPUB là viết tắt của xuất bản điện tử thường được sử dụng để lưu sách và các nội dung liên quan khác. Các tệp này có thể bao gồm từ ngữ, đồ họa, ảnh, phông chữ, biểu định kiểu, v.v. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần hợp nhất một số tệp EPUB. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này giải thích cách hợp nhất các tệp EPUB theo cách lập trình trong Java.
tháng 10 25, 2022 · 3 phút · Farhan Raza