Tiếng Việt

Hợp nhất hai hoặc nhiều tệp PDF bằng C ++

Trong các tình huống khác nhau, bạn có thể cần hợp nhất nhiều tệp PDF thành một tệp duy nhất. Ví dụ: hợp nhất nội dung từ một loại tài liệu tương tự như sơ yếu lý lịch, biên lai, v.v. Aspose.PDF cho phép bạn tự động hóa quy trình hợp nhất PDF từ bên trong ứng dụng web, máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của mình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách hợp nhất nhiều tệp PDF bằng cách sử dụng biến thể C++ của Aspose.PDF.
tháng 11 9, 2020 · 3 phút · Usman Aziz