Tiếng Việt

Hợp nhất các bản trình bày PowerPoint bằng Java

Trong bài đăng này, bạn sẽ tìm hiểu cách hợp nhất các bản trình bày PowerPoint PPTX bằng Java. Bản trình bày MS PowerPoint được sử dụng rộng rãi để tạo trình chiếu tương tác liên quan đến kinh doanh, giáo dục và các lĩnh vực khác. Trong các trường hợp cụ thể, bạn có thể cần hợp nhất nhiều bản trình bày thành một tệp duy nhất theo chương trình. Theo đó, bài đăng này cung cấp cho bạn một số cách đơn giản để hợp nhất các bản trình bày PowerPoint từ bên trong các ứng dụng Java.
tháng 12 9, 2020 · 5 phút · Usman Aziz