Tiếng Việt

Tải, Lưu hoặc Hợp nhất Hình ảnh SVG theo chương trình trong C#

SVG (Scalable Vector Graphics) là một định dạng hình ảnh vector cho đồ họa hai chiều. Những hình ảnh này dựa trên định dạng XML cho phép bạn đi qua các nút khác nhau để chỉnh sửa hoặc tìm kiếm nội dung tệp một cách dễ dàng. Bạn có thể tải, lưu hoặc hợp nhất các tệp hình ảnh SVG theo chương trình trong C#. Tương tự như vậy, một số tính năng khác liên quan đến hình ảnh SVG cho phép các ứng dụng dựa trên .NET của bạn xử lý một số định dạng tệp được hỗ trợ.
tháng 2 10, 2021 · 5 phút · Farhan Raza