Tiếng Việt

Hợp nhất hình ảnh SVG thành tệp PDF hoặc XPS trong C#

Hình ảnh SVG (Đồ họa vectơ có thể mở rộng) thường được sử dụng để duy trì chất lượng hình ảnh. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần hợp nhất hoặc kết hợp nhiều tệp hình ảnh SVG lại với nhau. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách hợp nhất các hình ảnh SVG thành tệp PDF hoặc XPS. Hãy để chúng tôi khám phá các phần sau đây để biết thêm chi tiết.
tháng 9 18, 2021 · 4 phút · Farhan Raza

Tải, Lưu hoặc Hợp nhất Hình ảnh SVG theo chương trình trong C#

SVG (Scalable Vector Graphics) là một định dạng hình ảnh vector cho đồ họa hai chiều. Những hình ảnh này dựa trên định dạng XML cho phép bạn đi qua các nút khác nhau để chỉnh sửa hoặc tìm kiếm nội dung tệp một cách dễ dàng. Bạn có thể tải, lưu hoặc hợp nhất các tệp hình ảnh SVG theo chương trình trong C#. Tương tự như vậy, một số tính năng khác liên quan đến hình ảnh SVG cho phép các ứng dụng dựa trên .NET của bạn xử lý một số định dạng tệp được hỗ trợ.
tháng 2 10, 2021 · 5 phút · Farhan Raza