Tiếng Việt

Chuyển MHT sang Tệp PDF trong C#

Tệp MHT là một định dạng lưu trữ trang web bao gồm văn bản, đồ họa, hoạt ảnh, CSS, JavaScript và tất cả các tài nguyên được liên kết trong một tệp duy nhất. Một số trang web truy cập hình ảnh hoặc các tài nguyên khác từ máy chủ và lưu trang ở định dạng MHT hoặc MHTML sẽ cho phép bạn xem những nội dung đó ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp MHT sang định dạng PDF. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp MHT sang tệp PDF trong C#.
tháng 4 1, 2022 · 2 phút · Farhan Raza