Tiếng Việt

Trình xem dự án MS trực tuyến - Trình xem tệp MPP

MS Project cho phép người dùng lập kế hoạch, theo dõi và quản lý dự án một cách hiệu quả. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá công cụ trực tuyến xem MS Project. Sử dụng trình xem tệp MPP trực tuyến miễn phí này để mở tệp MPP mà không cần sử dụng Microsoft Project.
tháng 3 20, 2024 · 6 phút · Muzammil Khan