Tiếng Việt

Điều chỉnh độ tương phản, độ sáng và gamma của hình ảnh trong Java

Các đặc điểm khác nhau của hình ảnh được sửa đổi để tăng cường sự xuất hiện của chúng. Độ tương phản, độ sáng và gamma là một trong những thuộc tính được sử dụng phổ biến nhất để cải thiện chất lượng hình ảnh. Trong nhiều trường hợp khác nhau, bạn phải kiểm soát các thuộc tính này theo chương trình từ bên trong các ứng dụng Java của mình. Để đạt được điều đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách điều chỉnh độ tương phản, độ sáng và gamma của hình ảnh trong Java.
tháng 11 27, 2021 · 5 phút · Usman Aziz