Tiếng Việt

Làm việc với Liên hệ MSG và VCF bằng C ++

Danh bạ là một phần thiết yếu của bất kỳ ứng dụng email nào vì chúng tạo điều kiện cho người dùng bằng cách ghi nhớ tất cả các số liên lạc của họ, tương tự như các số liên lạc trên điện thoại thông minh của bạn. Danh bạ Outlook lưu trữ nhiều thông tin liên quan đến một người, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số liên lạc, địa chỉ email của họ, v.v. Những liên hệ này có thể được lưu trữ ở định dạng MSG và VCF. Bạn có thể thấy mình trong các tình huống mà bạn cần tạo hoặc thay đổi các liên hệ MSG hoặc VCF theo lập trình. Vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm việc với các liên hệ MSG và VCF bằng C ++.
tháng 4 28, 2021 · 5 phút · Muhammad Ahmad