Tiếng Việt

Tạo và thao tác bảng trong PowerPoint bằng C ++

Microsoft PowerPoint cung cấp khả năng chèn bảng trong bản trình bày PowerPoint. Bảng cho phép bạn sắp xếp dữ liệu dưới dạng hàng và cột. Hơn nữa, họ sắp xếp dữ liệu và giúp bạn dễ dàng xem và phân tích dữ liệu đó. Để đạt được mục tiêu đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và thao tác với bảng trong bản trình bày PowerPoint bằng C ++.
tháng 10 22, 2021 · 6 phút · Muhammad Ahmad