Tiếng Việt

Làm việc với Hội thoại trên Máy chủ MS Exchange trong C#

Các cuộc hội thoại trên Microsoft Exchange Server được gọi là nhóm thư email trong một chuỗi. Nói một cách dễ hiểu, một email và tất cả các thư trả lời của nó được coi là một cuộc trò chuyện. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm việc với các cuộc hội thoại trong MS Exchange Server theo lập trình. Đặc biệt, bạn sẽ học cách tìm, sao chép, di chuyển và xóa các cuộc hội thoại trên MS Exchange Server trong C# .NET.
tháng 3 31, 2022 · 6 phút · Usman Aziz