Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp dự án (MPP) sang PDF theo chương trình trong Java

Tệp Microsoft Project (MPP) được sử dụng cho các nhiệm vụ quản lý dự án khác nhau như theo dõi và tổ chức các dự án. Bạn có thể chuyển đổi các tệp MPP sang tài liệu PDF theo lập trình bằng Java. Các phần sau giải thích chi tiết về chuyển đổi tệp MPP:
tháng 4 26, 2021 · 4 phút · Farhan Raza