Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp MPP thành PDF bằng Python

Tệp dự án Microsoft được sử dụng để tổ chức và quản lý các nhiệm vụ khác nhau trong một dự án. Bạn có thể chuyển đổi các tệp MPP thành PDF theo chương trình bằng Python. Bạn có thể tìm thấy một số tùy chọn để chuyển đổi trong các tiêu đề sau.
tháng 4 12, 2023 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi dự án MS sang PDF trong C#

Chúng ta có thể dễ dàng tổ chức, theo dõi và duy trì các dự án trong MS Project. Nó sử dụng định dạng tệp MPP để lưu trữ các nhiệm vụ dự án, tài nguyên, bài tập, thời hạn, ngân sách và các thông tin khác liên quan đến dự án. Chúng tôi có thể dễ dàng xuất MS Project sang tài liệu PDF theo chương trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi MS Project sang PDF trong C#.
tháng 12 6, 2022 · 10 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi tệp MPP sang PDF theo phương pháp lập trình bằng C# .NET

Tệp Microsoft Project được sử dụng để tổ chức và quản lý các tác vụ khác nhau trong một dự án. Bạn có thể chuyển đổi các tệp MPP sang PDF theo cách lập trình bằng C#. Bạn có thể tìm thấy một số tùy chọn cho việc chuyển đổi trong các tiêu đề sau.
tháng 5 24, 2021 · 4 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi tệp dự án (MPP) sang PDF theo chương trình trong Java

Tệp Microsoft Project (MPP) được sử dụng cho các nhiệm vụ quản lý dự án khác nhau như theo dõi và tổ chức các dự án. Bạn có thể chuyển đổi các tệp MPP sang tài liệu PDF theo lập trình bằng Java. Các phần sau giải thích chi tiết về chuyển đổi tệp MPP:
tháng 4 26, 2021 · 4 phút · Farhan Raza