Tiếng Việt

Chuyển đổi MPP sang XML bằng Python

Dễ dàng xuất dữ liệu dự án từ MPP sang XML bằng Python. Chuyển đổi MPP sang Primavera P6 XML với độ chính xác và chất lượng cao. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi MPP sang XML bằng Python.
tháng 6 15, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan