Tiếng Việt

Chuyển đổi MPP sang TIFF bằng Python

Microsoft Project tạo một dự án ở định dạng MPP. Chúng tôi tổ chức, theo dõi và duy trì các dự án trong MPP. Tệp MPP chứa các nhiệm vụ, tài nguyên, nhiệm vụ, mốc thời gian, ngân sách và các thông tin khác liên quan đến dự án. Chúng tôi có thể dễ dàng xuất dữ liệu dự án từ tệp MPP sang hình ảnh TIFF nhiều trang theo chương trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi MPP sang TIFF bằng Python.
tháng 1 22, 2024 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi MPP sang TIFF trong Java

Microsoft Project cho phép tạo, tổ chức, theo dõi và duy trì các dự án ở định dạng MPP. Tệp MPP lưu trữ các nhiệm vụ, tài nguyên, nhiệm vụ, tiến trình, ngân sách và các thông tin liên quan đến dự án khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi MPP sang TIFF trong Java.
tháng 10 31, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi MPP sang TIFF trong C#

Microsoft Project tạo một dự án ở định dạng MPP. Chúng tôi tổ chức, theo dõi và duy trì các dự án trong MPP. Tệp MPP chứa các nhiệm vụ, tài nguyên, nhiệm vụ, tiến trình, ngân sách và các thông tin liên quan đến dự án khác. Chúng tôi có thể dễ dàng xuất dữ liệu dự án từ tệp MPP sang hình ảnh TIFF nhiều trang theo lập trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi MPP sang TIFF trong C#.
tháng 9 28, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Xuất MPP MS Project sang Hình ảnh (PNG, JPEG, BMP, TIFF) trong Java

Microsoft Project cho phép theo dõi, tổ chức và quản lý các dự án. Các tệp MPP chứa các nhiệm vụ, bài tập và các tài nguyên và thông tin khác liên quan đến dự án. Bạn có thể chuyển đổi tệp MPP thành các hình ảnh như PNG, JPEG, BMP và TIFF và chia sẻ nó với những người khác một cách dễ dàng. Bài viết này mô tả cách chuyển đổi tệp MS Project MPP sang hình ảnh theo lập trình bằng Java.
tháng 7 13, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi MS Project MPP thành Hình ảnh (PNG, JPEG, BMP, TIFF) trong C#

Microsoft Project (Các tệp MPP được sử dụng để theo dõi, sắp xếp và quản lý các dự án. Các tệp này chứa các nhiệm vụ, bài tập cũng như các tài nguyên và thông tin khác liên quan đến dự án. Nếu bạn muốn chia sẻ thông tin dự án với ai đó và họ chưa cài đặt MS Project, bạn có thể chuyển đổi tệp MPP thành các hình ảnh như PNG, JPEG, BMP và TIFF và chia sẻ các tệp đó. Để kết thúc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp Microsoft Project MPP sang hình ảnh bằng C#.
tháng 8 12, 2021 · 5 phút · Muhammad Ahmad