Tiếng Việt

Chuyển đổi MPP sang Excel trong Python

Dễ dàng xuất dữ liệu dự án từ MPP sang Excel bằng Python. Chuyển đổi MPP sang XLSX với độ chính xác và chất lượng cao. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi MPP sang Excel bằng Python.
tháng 4 18, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi MPP sang Excel trực tuyến - Chuyển đổi miễn phí

Tìm hiểu cách chuyển đổi MPP sang Excel miễn phí bằng công cụ trực tuyến của chúng tôi. Không cần tải xuống hoặc cài đặt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xuất dữ liệu MS Project từ MPP sang Excel trực tuyến và theo chương trình.
tháng 2 20, 2023 · 6 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi MPP sang Excel XLSX hoặc CSV theo chương trình trong C#

Các tệp Microsoft Project (MPP) có thể chứa các tác vụ, tài nguyên, bài tập và các thông tin khác liên quan đến dự án. Bạn có thể chuyển đổi tệp MPP sang định dạng Excel XLSX hoặc tệp CSV theo chương trình bằng C#. Vui lòng tham khảo các phần sau để biết thêm chi tiết.
tháng 7 23, 2021 · 3 phút · Farhan Raza