Tiếng Việt

Chuyển đổi MPP sang Excel XLSX hoặc CSV theo chương trình trong C#

Các tệp Microsoft Project (MPP) có thể chứa các tác vụ, tài nguyên, bài tập và các thông tin khác liên quan đến dự án. Bạn có thể chuyển đổi tệp MPP sang định dạng Excel XLSX hoặc tệp CSV theo chương trình bằng C#. Vui lòng tham khảo các phần sau để biết thêm chi tiết.
tháng 7 23, 2021 · 3 phút · Farhan Raza