Tiếng Việt

Trích xuất văn bản từ tài liệu Word trong Java

Trích xuất văn bản từ tài liệu Word thường được thực hiện trong các tình huống khác nhau. Ví dụ: để phân tích văn bản, trích xuất các phần cụ thể của tài liệu và kết hợp chúng thành một tài liệu duy nhất, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách trích xuất văn bản từ tài liệu Word theo lập trình trong Java. Hơn nữa, chúng tôi sẽ đề cập đến cách trích xuất nội dung giữa các phần tử cụ thể như đoạn văn, bảng, v.v. một cách động.
tháng 7 22, 2022 · 16 phút · Usman Aziz