Tiếng Việt

Chuyển đổi Email EML và MSG sang PDF trong C#

Có thể có nhiều tình huống khác nhau khi bạn cần nhúng nội dung của email vào các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của mình. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể chuyển đổi email thành một định dạng có thể dễ dàng nhúng và hiển thị. Một trong những giải pháp khả thi là chuyển đổi email sang PDF. Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước và mẫu mã về cách chuyển đổi email sang PDF bằng C#.
tháng 1 7, 2021 · 4 phút · Usman Aziz