Tiếng Việt

Chuyển đổi email EML và MSG sang PDF trong Java

EML và MSG là các định dạng email phổ biến được MS Outlook sử dụng để lưu trữ email. Có thể có những trường hợp khi bạn cần chia sẻ nội dung của các tệp EML hoặc MSG từ bên trong các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của bạn. Một trong những giải pháp phù hợp nhất là chuyển đổi các tập tin email sang định dạng PDF. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi email EML hoặc MSG sang PDF theo chương trình trong Java.
tháng 3 22, 2022 · 4 phút · Usman Aziz