Tiếng Việt

Chuyển đổi SHP sang KML trực tuyến

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một công cụ dựa trên web miễn phí để chuyển đổi SHP sang KML trực tuyến. Chúng tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách phát triển theo chương trình ứng dụng chuyển đổi SHP-to-KML của riêng bạn trong C#.
tháng 10 19, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi KML sang SHP trực tuyến - Chuyển đổi miễn phí

Tìm hiểu cách chuyển đổi tệp KML thành tệp SHP miễn phí bằng công cụ trực tuyến của chúng tôi. Không cần tải xuống hoặc cài đặt. Trong bài viết này, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách phát triển trình chuyển đổi tệp KML sang SHP tùy chỉnh của riêng mình.
tháng 2 17, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi OSM sang KML trong C#

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần xuất dữ liệu bản đồ từ OpenStreetMap (OSM) để hiển thị trên Google Earth. Google Earth sử dụng tệp KML để hiển thị dữ liệu địa lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi OSM sang KML trong C#.
tháng 11 1, 2022 · 3 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Shapefile thành SVG trong C#

Định dạng Shapefile là một trong những định dạng dữ liệu vectơ không gian địa lý phổ biến nhất của ESRI. Nó được sử dụng để hiển thị thông tin địa lý. Bạn có thể dễ dàng xuất dữ liệu địa lý từ định dạng ESRI Shapefile (SHP) sang định dạng SVG theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi shapefile thành SVG trong C#.
tháng 9 29, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Shapefile thành KML trong C#

Bạn có thể dễ dàng xuất dữ liệu địa lý từ định dạng ESRI Shapefile (SHP) sang định dạng Ngôn ngữ đánh dấu lỗ khóa (KML) theo lập trình. Định dạng Shapefile là một trong những định dạng dữ liệu vectơ không gian địa lý phổ biến nhất được sử dụng để hiển thị thông tin địa lý. KML là một định dạng dựa trên XML, được sử dụng để chia sẻ dữ liệu địa lý với những người không sử dụng GIS. Định dạng KML được sử dụng để hiển thị dữ liệu địa lý trong Google Earth hoặc Google Maps. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi một tệp hình dạng sang KML trong C#.
tháng 8 29, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Tạo và đọc Shapefile trong C#

Là một nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng tạo shapefile theo lập trình. Bạn có thể thêm thuộc tính vào tệp hình dạng hiện có và đọc tệp hình dạng trong các ứng dụng .NET của bạn. Trong bài này, bạn sẽ học cách tạo và đọc shapefile trong C#.
tháng 7 7, 2022 · 6 phút · Muzammil Khan