Tiếng Việt

Chuyển đổi OBJ sang tệp 3DS trong C#

Tệp OBJ là tệp định nghĩa hình học chứa đỉnh, chuẩn đỉnh, đỉnh, v.v. Tuy nhiên, tệp 3DS có thể chứa thông tin về đồ họa vectơ 3D. Trong một số trường hợp sử dụng nhất định, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng 3DS. Theo các yêu cầu đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng 3DS trong C#.
tháng 8 30, 2022 · 3 phút · Farhan Raza