Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp OBJ sang tệp FBX hoặc glTF GLB trong Java

Các tệp OBJ đối tượng 3D chứa thông tin về đối tượng 3D như kết cấu và tọa độ. Bạn có thể chuyển đổi tệp OBJ thành tệp GLTF hoặc FBX theo lập trình trong Java. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp OBJ thành các tệp khác nhau. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp OBJ sang tệp GLTF hoặc FBX trong Java.
tháng 12 8, 2021 · 3 phút · Farhan Raza