Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp OBJ sang USDZ theo chương trình trong C#

Tệp OBJ là định dạng tệp định nghĩa hình học có thể chứa bản đồ kết cấu, mặt đa giác và tọa độ 3D. Bạn có thể cần chuyển đổi tệp OBJ sang tệp USDZ cho một số yêu cầu nhất định. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp OBJ sang USDZ theo chương trình trong C#.
tháng 3 1, 2022 · 3 phút · Farhan Raza