Tiếng Việt

Nhận dạng văn bản bằng cách thực hiện OCR trên hình ảnh từ URL với Java

Bạn có thể chuyển đổi văn bản từ hình ảnh sang định dạng có thể chỉnh sửa bằng Nhận dạng ký tự quang học (OCR). Các hình ảnh như JPG, PNG, TIFF, BMP, GIF, v.v. được sử dụng ở khắp mọi nơi trên internet và bạn có thể cần nhận dạng văn bản từ hình ảnh trực tuyến. Bạn có thể dễ dàng sử dụng liên kết URL tới hình ảnh đó để thực hiện OCR trên đó, thay vì lưu hoặc tải xuống tệp. Các đề mục sau sẽ thảo luận thêm về các chi tiết.
tháng 5 27, 2021 · 4 phút · Farhan Raza