Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản bằng thư viện C# OCR

OCR (Nhận dạng ký tự quang học) là một công nghệ nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi để nhận dạng và đọc văn bản từ hình ảnh và tài liệu được quét. Trong thao tác OCR, các ký tự trên hình ảnh được quét, nhận dạng và chuyển đổi thành dạng kỹ thuật số. Văn bản đã chuyển đổi có thể được xác thực và lưu lại để thực hiện các thao tác tiếp theo.
tháng 5 28, 2020 · 4 phút · Usman Aziz