Tiếng Việt

Hộ chiếu OCR và đọc văn bản bằng Python

Thực hiện OCR trên hộ chiếu có thể đơn giản hóa quá trình đọc và trích xuất thông tin từ hộ chiếu. Trong bài đăng trên blog này, bạn sẽ tìm hiểu cách OCR hộ chiếu và đọc văn bản hộ chiếu bằng Python.
tháng 3 22, 2024 · 4 phút · Muzammil Khan