Tiếng Việt

OCR hình ảnh thành văn bản và sửa chính tả trong C#

Nhận dạng và trích xuất văn bản từ hình ảnh, chạy trình kiểm tra chính tả và sửa lỗi chính tả trong văn bản được truy xuất theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện OCR trên hình ảnh và sửa lỗi chính tả khi sử dụng C#.
tháng 7 29, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan